Örebro Universitet, Lokalvården

Adress: Fakultetsg. 1, 70182 ÖREBRO
Tel: 019 - 303477
Certifieringar: Kvalitetssystem Miljöledningssystem

Web:
www.oru.se

E-post:
kerstin.van_der_hert@adm.oru.se

Kvalitets- och miljöansvarig: Kerstin VanDerhert
Certifikat: SS-EN ISO 9001:2000, SS-EN ISO 14001:2004.