Feel Good

Adress: Radiatorv. 17, 70227 ÖREBRO
Tel: 019 - 6036100
Certifieringar: Arbetsmiljö Kvalitetssystem Miljöledningssystem

Web:
www.haluxa.se

E-post:
orebro@haluxa.se

Kvalitets- och miljöansvarig: Bengt Botvalde bengt.botvalde@haluxa.se
Certifikat: SS-EN ISO 9001:2000, AFS 2001:1, SS-EN ISO 14001:2004
utfärdade av Intertek Semko Certification AB. Delar av verksamheten är
även utfärdade avLRQA/INTÉGRIA.
Verksamhet: Konsulttjänster inom företagshälsovård,
verksamhetsutveckling, arbetsmiljöutveckling, hälsoutveckling
och utbildning. Certifikatet gäller för våra enheter i Laxå,
Hallsberg, Kumla, Örebro, Karlskoga, Katrineholm, Stockholm och
Finspång.