Johnson Pump

Adress: Nastag. 19, Box 1436 70114 ÖREBRO
Tel: 019 - 218300
Certifieringar: Kvalitetssystem Miljöledningssystem

Web:
www.johnson-pump.com

E-post:
jp@johnson-pump.com

Certifikat: SS-EN ISO 9001:2008, SS-EN ISO 14001:2004 utfärdade av DNVNyckelord: Cirkulationspumpar, industripumpar, johnsonpump, kemipumpar, livsmedelspumpar, länspumpar, marinpumpar, pumpar