JOSAM AB

Adress: Maskingatan 5, Box 419 701 48 ÖREBRO
Tel: 019 - 304000
Certifieringar: Kvalitetssystem Miljöledningssystem

Web:
www.josam.se

E-post:
info@josam.se

Certifikat: SS-EN ISO 9001:2008, SS-EN ISO 14001:2004 utfärdade av
Bureau Veritas Certification AB