Outokumpu Stainless AB

Adress: Södra Verken, Box 164 77422 AVESTA
Tel: 0226 - 81000
Certifieringar: Kvalitetssystem Miljöledningssystem Arbetsmiljö Energiledningssystem

Web:
www.outokumpu.com

Miljöansvarig: Birgitta Sjödén
Certifiering: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004,
OHSAS 18001:2007, ISO 50001:2011

Järnbearbetning sedan 1660. I dag tillverkas enbart
rostfritt. Verksamheten omfattar ämnes- och plåtvalsverk samt en
betydande förädlingsprocess. Vi är världens största producent av rostfri
grovplåt.