Barilla Sverige AB

Adress: 68282 FILIPSTAD
Tel: 0590 - 18100
Certifieringar: Energiledningssystem Kvalitetssystem Miljöledningssystem Livsmedel

Web:
www.wasa.com

Certifikat: BRC-Food, SS-EN ISO 9001:2000, SS-EN ISO 14001:2004
utfärdade av DNV. SS-EN SS 627750 utfärdat av DNV (energi).