BillerudKorsnäs AB, Gävle/Frövi

Adress: Korsnäsvägen 181-187, 80181 GÄVLE
Tel: 026 - 151000
Certifieringar: Kvalitetssystem Miljöledningssystem Energiledningssystem Livsmedel

Web:
www.billerudkorsnas.com

Certifiering:

ISO 9001:2008, ISO 14001:2004,
EN 16001:2009, ISO 22000:2005,
FSSC 22000:2011, EPD
Utfärdare: DNV Certification AB

Certifiering:

FSC Chain-of-Custody, FSC Forest Management,
PEFC Chain-of-Custody
Utfärdare: SGS

Certifiering:

PEFC Forest Management
Utfärdare: SP Certifiering