Gefleortens Mejeriförening

Adress: S Kungsg. 58, Box 6077 80006 GÄVLE
Tel: 026 - 650500
Certifieringar: Livsmedel

Web:
www.gefleortensmejeri.se

Produktionschef: Hans Wickström

Certifiering:

BRC, IP SIGILL, KRAV