Amesto Translations AB

Adress: Lilla Bommen 4 A, Box 3008 40010 GÖTEBORG
Tel: 031 - 3609800
Certifieringar: Kvalitetssystem Miljöledningssystem

Web:
www.amesto.se

E-post:
bo.lekare@amesto.se

Miljö- och kvalitetsansvarig: Bo Lekare
Certifikat: SS-EN ISO 9001:2008, SS-EN ISO 14001:2004,
SS-EN ISO 15038:2006 utfärdade av Bureau Veritas Certification.
Verksamhet: Amesto Translations levererar kompletta
Översättningstjänster för alla dina behov. Vi har 25 års erfarenhet
har tilldelats AAA i kreditrating av
Dun&Bradstreet. Amesto Translations ingår i Amesto Group med kontor
i hela Norden.

Nyckelord: Språk, Översättning