Göteborgs Universitet

Adress: Vasaparken, Box 100 40530 GÖTEBORG
Tel: 031 - 7860000
Certifieringar: EMAS Miljöledningssystem

Web:
www.gu.se

E-post:
info@gu.se

Miljöchef: Eddi Omrcen

Sahlgrenska Akademin

Fakultetens miljösamordnare: Mats Sandberg

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Fakultetens miljösamordnare: Lena Kindborg

Naturvetenskapliga fakulteten

Fakultetens miljösamordnare: Ullika Lundgren

IT fakulteten

Fakultetens miljösamordnare: Michael Morin

Humanistiska fakulteten

Fakultetens miljösamordnare: Carina Fägersten

Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Fakultetens miljösamordnare: Eva Nyberg

Handelshögskolan

Fakultetens miljösamordnare: Thomas Sterner

Ulf Ernstsson

Konstnärliga fakulteten

Fakultetens miljösamordnare: Amanda Forsman

Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutb. (UFL)

Miljörepresentant: Klas Ternblad

Gemensamma förvaltningen

Miljösamordnare: Jonna Bjuhr-Männer

Göteborgs Universitetsbibliotek

Miljösamordnare: Torbjörn Treier

Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum (GMV)

Miljörepresentant: Jonna Bjuhr-Männer

Nationellt Centrum för matematikerutbildningen (NCM)

Miljörepresentant: Gunther Dippe

Nyckelord: Ekonomiutbildning, IT-utbildning, Journalistutbildning, Juridikutbildning, Konstutbildning