St1 Refinery AB

Adress: Box 8889 40272 GÖTEBORG
Tel: 031 - 7446000
Certifieringar: Miljöledningssystem EMAS

Web:
www.st1.se

Certifikat: ISO 14001:2004, EMAS
Utfärdare: SP Certifiering
Verksamhet: Raffinering av råolja till drivmedel
och bränslen samt produktion av fjärrvärme.

Nyckelord: st1