Boliden Mineral AB

Adress: Kapplavägen 5, 77698 GARPENBERG
Tel: 0225 - 36000
Certifieringar: Miljöledningssystem Energiledningssystem Arbetsmiljö

Web:
www.boliden.com

Certifiering: ISO 14001:2004,
EN 16001:2009, OHSAS 18001:2007
Utfärdare: DNV Certification AB