McNeil AB

Adress: Norrbroplatsen 2, Box 941 25109 HELSINGBORG
Tel: 042 - 288000
Certifieringar: Miljöledningssystem Arbetsmiljö

Web:
www.mcneilab.se

Miljöchef: Ann Andersson

Certifikat: AFS 2001:1, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007

utfärdade av DNV Certification AB