Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR)

Adress: 25189 HELSINGBORG
Tel: 042 - 107570
Certifieringar: Arbetsmiljö Miljöledningssystem

Web:
www.nsr.se

E-post:
nsr@nsr.se
Nyckelord: NSR, återvinning