Ambulanssjukvård i Storstockholm AB

Adress: Lindetorpsv. 11, Box 5191 12118 JOHANNESHOV
Tel: 08 - 6026250
Certifieringar: Arbetsmiljö Kvalitetssystem Miljöledningssystem

Web:
www.aisab.nu

E-post:
info@aisab.sll.se

Certifikat: SS-EN ISO 9001, SS-EN ISO 14001, AFS, OHSAS 18001
Kvalitets- och Miljöansvarig: Åke Östman

Nyckelord: OHSAS 18001