Kockums Maskin AB

Adress: Kockumsv. 11, Box 2005 37202 KALLINGE
Tel: 0457 - 78500
Certifieringar: Kvalitetssystem Miljöledningssystem TS 16949

Web:
www.kab.se

E-post:
info@kab.se

Kvalitets- och miljöansvarig: Carljohan Carlberg
Certifikat: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO/TS 16949:2002
Utfärdade av: DNV Certification AB