BillerudKorsnäs Karlsborg AB

Adress: Strandvägen 3, 95283 KARLSBORGSVERKEN
Tel: 0923 - 66000
Certifieringar: Kvalitetssystem Miljöledningssystem Energiledningssystem

Web:
www.billerudkorsnas.com

Certifiering:

ISO 9001:2008, ISO 14001:2004
ISO 50001:2011 PEFC
Utfärdare: Intertek Certification AB

Certifiering:

FSC
Utfärdare: SGS