Kitron AB

Adress: Bataljonsgatan 10, Box 1052 551 10 JÖNKÖPING
Tel: 036 - 2902100
Certifieringar: Kvalitetssystem Miljöledningssystem

Web:
www.kitron.com

E-post:
info@kitron.com

Kvalitetschef: Igor Ledic
Certifikat: SS-EN ISO 9001:2008, SS-EN ISO 14001:2004
ISO 13485:2003 utfärdade av DNV.
Verksamhet: Helhetsåtagande för utveckling och produktion av elektronikprodukter.
Nature of business: Contract development and manufacturing of
electronic equipment and systems.