RFSU Aktiebolag

Adress: Färögatan 33, Box 1279 164 29 KISTA
Tel: 08 - 6334600
Certifieringar: Kvalitetssystem

Web:
www.rfsu.com

E-post:
info@rfsu.com

Verksamhet: Idag består RFSU av en kommersiell och en idell del. Den
ideella delen bedriver upplysning, information och opinionsbildning
inom samlevnads- och sexualfrågor i både Norden och internationellt.
I Sverige har man också en klinik som tar emot patienter. Den
kommersiella delen består av RFSU AB som utvecklar och säljer bl. a.
kondomer, glidmedel, hemtester och sexleksaker.