Kiviks Musteri AB

Adress: 27735 KIVIK
Tel: 0414 - 71900
Certifieringar: Kvalitetssystem Livsmedel Miljöledningssystem

Web:
www.kiviksmusteri.se

E-post:
benny.gronberg@kiviksmusteri.se

Kvalitets- och Miljöchef: Benny Grönberg Certifikat: SS-EN ISO 9001:2008, SS-EN ISO 14001:2004, SS-EN ISO 22000:2005 utfärdade av BMG TRADA.