High Voltage Products

Adress: Axeltoftavägen 170, Box 265 261 23 LANDSKRONA
Tel: 0418 - 450700
Certifieringar: Arbetsmiljö Kvalitetssystem Miljöledningssystem

Web:
www.swedewater.se

Kvalitet- och Miljöchef: Bernt Olofsson
Certifikat: SS-EN ISO 9001:2000, SS-EN ISO 14001:2004, OHSAS
18001:2007 utfärdade av Bureau Veritas Certification