ABL Lights Sweden AB

Adress: Norra Stånggatan 7, Box 1005 581 10 LINKÖPING
Tel: 013 - 200500
Certifieringar: Kvalitetssystem Miljöledningssystem

Web:
www.abllights.com

E-post:
nbb@nbb.se

Kvalitets- och miljöchef: Uli Kappes
Certifikat: SS-EN ISO 9001:2008, SS-EN ISO 14001:2004, QS 9000,
utfärdade av Intertek Semko Certification AB
Verksamhet: Utveckling, tillverkning och marknadsföring av
bilbelysning, i huvudsak extraljus.