KGK Semel AB

Adress: Westmansg. 25 B, 58216 LINKÖPING
Tel: 08 - 923000
Certifieringar: Kvalitetssystem

Web:
www.kgksemel.se

Kvalitetsansvarig: Daniel Skof
Certifikat: ISO 9001:2008
Utfärdare: DNV Certification AB
Verksamhet: KGK Semel AB arbetar med system för information och
kommunikation inom yrkestrafiken. Vi marknadsför taxametersystem, kredithanteringssystem, navigationssystem, positioneringsystem med larm m m.