Svensk Biogas i Linköping AB

Adress: Brogatan 1, Box 1500 581 15 LINKÖPING
Tel: 013 - 208000
Certifieringar: Miljöledningssystem

Web:
www.svenskbiogas.se

E-post:
info@svenskbiogas.se

Besöksadress: Åby, Västergård
Miljöansvarig: Marianne Flycke
Certifikat: SS-EN ISO 14001:2004 utfärdat av SP Certifiering.