Å&R Carton Lund AB

Adress: Maskinv. 1, Box 177 22100 LUND
Tel: 046 - 2873300
Certifieringar: Kvalitetssystem Miljöledningssystem Livsmedel

Web:
www.ar-carton.com

E-post:
jessica.linden@ar-carton.com

Kvalitets- och miljöansvarig: Jessica Lindén
Certifikat: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BRC/IoP, FSC
Utfärdare: DNV GL – Business Assurance