A-förpackning AB

Adress: Joleng. 19, Box 60 43121 MÖLNDAL
Tel: 031 - 7212220
Certifieringar: Kvalitetssystem Miljöledningssystem

Web:
www.a-forpackning.se

E-post:
anders.magnusson@a-forpackning.se

Miljö-

Nyckelord: Förpackning, Wellemballage, Wellpapp, Stötdämpande material, Rostskydd, Plast, Solidpapper