E.ON ES Sverige AB, HK

Adress: G:a Segev. 2, Box 50542 20250 MALMÖ
Tel: 0771 - 330033
Certifieringar: Arbetsmiljö Kvalitetssystem Miljöledningssystem

Web:
www.eon-es.se

E-post:
bengt.naslund@eon-es.se

Kvalitets- och Miljöchef: Bengt Näslund
Certifikat:
OSHAS 18001:2007, SS-EN ISO 9001:2008, SS-EN ISO 14001:2004
E.ON ES är Sveriges ledande totalleverantör inom energiteknik
och entreprenad. Vi är ett rikstäckande företag med 1800 anställda.
Våra etableringar är utspridda på ett 80-tal orter med
med huvudkontor i Malmö.

Nyckelord: Energiteknik, Nätdrift, Processteknik, Telekommunikation