Miljöförvaltningen Malmö stad

Adress: Bergsg. 17, 20580 MALMÖ
Tel: 040 - 341000
Certifieringar: EMAS Miljöledningssystem

Web:
www.malmo.se

E-post:
miljo@malmo.se