Nordisk Motortransport AB

Adress: Box 50331 20213 MALMÖ
Tel: 040 - 6351600
Certifieringar: Kvalitetssystem Miljöledningssystem

Web:
www.motortransport.se

E-post:
lars.ekeroth@motortransport.se

Certifikat: SS-EN ISO 9001:2008, SS-EN ISO 14001:2004
utfärdade av Intertek SEMKO Certification AB
Verksamhet: Vårt verksamhetsområde är importhantering och transport
av nya bilar och lastbilar.