Metsä Tissue AB

Adress: Holländaregatan 4, 54288 MARIESTAD
Tel: 0501 - 275000
Certifieringar: Kvalitetssystem Miljöledningssystem Energiledningssystem

Web: www.metsatissue.com
www.lambi.com
www.serla.com
www.katrin.com
www.sagacook.com

Certifiering: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 50001:2011
Utfärdare: SP Certifiering
Certifiering: NFS 2005:10
Utfärdare: Bureau Veritas Certification
Scope: Produktion och utveckling av hygienpapper och torkprodukter i Sverige för försäljning och marknadsföring i Skandinavien. 

Metsä Tissue AB, Katrinefors mill
Hollandaregatan 4
S-54288 Mariestad

Tel: +46 501 27 50 00

Certifikat: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 50001:2011
Utfärdare: SP Certifiering
Certifiering: NFS 2005:10
Utfärdare: Bureau Veritas Certification

Metsä Tissue AB,  Nyboholm mill
Nyboholm
S-57016 Kvillsfors

Tel: +46 501 27 50 00

Certifikat: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 50001:2011
Utfärdare: SP Certifiering

Metsä Tissue AB, Pauliström mill
S-57019 Pauliström

Tel: +46 501 27 50 00

Certifikat: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 50001:2011
Utfärdare: SP Certifiering