WIBE Stegar AB

Adress: Teleg. 6, Box 145 57122 NÄSSJÖ
Tel: 0380 - 556800
Certifieringar: Arbetsmiljö Kvalitetssystem Miljöledningssystem

Web:
www.wibestegar.se

E-post:
yf@hultafors.se

Verksamhetssamordnare: Yvonne Fjärdhammar
Certifikat: SS-EN ISO 9001:2000, SS-EN ISO 14001:1996,
AFS 2000:1
Verksamhet: Utveckling, tillverkning och försäljning av stegprodukter,
ställningar.