Nynas Refining AB, Raffinaderiet i Nynäshamn

Adress: 14982 NYNÄSHAMN
Tel: 08 - 52065000
Certifieringar: Arbetsmiljö EMAS Kvalitetssystem Miljöledningssystem

Web:
www.nynas.com

Certifikat: SS-EN ISO 9001:2000, SS-EN ISO 14001:2004, OHSAS 18001,
EMAS
Verksamhet: Nynäs Refining AB, omfattande tillverkning och leverans av
bitumenprodukter, bränslen och naphteniska specialprodukter samt
därtill relaterade stödfunktioner. Verksamhet i Nynäshamn och Göteborg
Certifierade enligt Bureau Veritas Certification