SCA Obbola AB

Adress: Linjev. 33, 913 80 OBBOLA
Tel: 090 - 154000
Certifieringar: Kvalitetssystem Miljöledningssystem Energiledningssystem Arbetsmiljö

Web:
www.sca.com

Miljöansvarig: Nils Gilenstam
Arbetsmiljösamordnare: Ulla Andersson

Certifiering: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004,
ISO 50001:2011, OHSAS 18001:2007
Utfärdare: DNV Certification AB