Veolia Transport Sverige AB

Adress: Järnringen 50, 43330 PARTILLE
Tel: 031 - 442500
Certifieringar: Miljöledningssystem

Web:
www.veolia-transport.se

E-post:
hannu.kolghnamin@veolia-transport.se

Miljösamordnare: Hannu Kolghnamin
Certifikat: SS-EN ISO 14001:2004
Utfärdat av SP Certifiering.
Verksamhet: Persontrafik på entreprernad med
linjetrafik, färdtjänst, skolskjuts och beställningstrafik.