Aktiebolaget Sandvik Process Systems

Adress: Västra Verken, 811 61 SANDVIKEN
Tel: 026 - 265600
Certifieringar: Arbetsmiljö Energiledningssystem Kvalitetssystem Miljöledningssystem

Web:
www.processsystems.sandvik.com

E-post:
info.sps@sandvik.com

Miljö- och Kvalitetsansvarig: Göran Forsberg & Fredrik Johansson
Certifikat: SS-EN ISO 9001:2008, SS-EN ISO 14001:2004 utfärdade av
LRQA Sverige AB.
Verksamhet: Utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning
av stålband för stålbandstransporörer och processanläggningar.