Sandvik Hard Materials AB

Adress: Villa Strand, 81181 SANDVIKEN
Tel: 026 - 266000
Certifieringar: Arbetsmiljö Kvalitetssystem Miljöledningssystem

Web:
www.hardmaterials.sandvik.com

Lerkrogsv. 19
12679 HÄGERSTEN
08-7266300
Certifikat: SS-EN ISO 9001:2008, SS-EN ISO 14001:2000, OHSAS 18001
utfärdade av DNV Certification AB.
Verksamhet: Utveckling tillverkning och marknadsföring av
hårdmetallprodukter samt ledningen för affärsområdet.

Nyckelord: Cemented carbide