BillerudKorsnäs Skärblacka AB

Adress: Bergslagsvägen 45, 61710 SKÄRBLACKA
Tel: 011 - 245300
Certifieringar: Kvalitetssystem Miljöledningssystem Energiledningssystem

Web:
www.billerudkorsnas.com

Quality Manager: Sarah Redeborn
Manager Process Development &
Environment:
Eva-Lena Strömberg

Certifiering:

ISO 9001:2008, ISO 14001:2004,
ISO 50001:2011
Utfärdare: DNV Certification AB

Certifiering:

PEFC, FSC
Utfärdare: SP Certifiering AB