Strålsäkerhetsmyndigheten

Adress: Solna Strandväg 96, 171 54 SOLNA
Tel: 08 - 7994000
Certifieringar: Arbetsmiljö Kvalitetssystem Miljöledningssystem

Web:
www.stralsakerhetsmyndigheten.se

E-post:
registator@ssm.se

Fax: 08-7994010