Pfizer Health AB

Adress: Mariefredsv. 37, Box 108 64522 STRÄNGNÄS
Tel: 0152 - 27300
Certifieringar: Arbetsmiljö EMAS Kvalitetssystem Miljöledningssystem

Web:
www.pfizer.se

E-post:
info@pfizer.se

Compliance: Barbro Hellström