Bällsta Mekaniska Aktiebolag

Adress: Ritarslingan 9 A, Box 7106 187 12 TÄBY
Tel: 08 - 4461700
Certifieringar: Kvalitetssystem

Web:
www.ballsta.se

E-post:
office@ballsta.se