Umeå Kommun

Adress: Skolg. 31 A, 90184 UMEÅ
Tel: 090 - 161000
Certifieringar: Kvalitetssystem Miljöledningssystem Energiledningssystem Arbetsmiljö

Web:
www.umea.se

Certifiering: ISO 9001:1008, ISO 14001:2004,
EN 16001:2009, OHSAS 18001:2007
Utfärdare: SP Certifiering