Landstinget i Uppsala Län

Adress: Slottsgr. 2 A, Box 602 75125 UPPSALA
Tel: 018 - 6110000
Certifieringar: EMAS Miljöledningssystem

Web:
www.lul.se

E-post:
marta.fallgren@lul.se

Miljöchef: Lars Andersson
Verksamhetstex: Juridiskt namn: Uppsala Läns Landsting,
antal arbetsställen: 219, Organisationsnummer: 232100-0024, Koncern:
Uppsala Läsn Landsting, Scope: Hälso- och sjukvård, Tandvård,
habilitering och hjälpmedelsverksamhet, Fastighetsförvaltning samt
annan service kopplad till verksmaheten.

Nyckelord: Hjälpmedelsverksamhet, Hälso- och sjukvård, Kultur- och Utbildning, Rehabilitering, Tandvård, Upphandling