Ringhals AB

Adress: 43285 VÄRÖBACKA
Tel: 0340 - 667000
Certifieringar: Arbetsmiljö EMAS Miljöledningssystem

Web:
www.ringhals.se

Kvalitets- & Miljöchef: Marie-Louice Andersson
Certifikat: SS-EN ISO 14001:2004, EMAS, AFS 2001:1, OHSAS 18001
utfärdade av Nemco.
EPD utfärdat av Bureau Veritas Certification.