Kungsåra Bildemontering AB

Adress: Karleby 16, 725 98 VÄSTERÅS
Tel: 021 - 4711100
Certifieringar: Kvalitetssystem Miljöledningssystem

Web:
www.kungsarabildemo.se

E-post:
info@kungsarabildemo.se

Certifikat: SS-EN ISO 9001:2008, SS-EN ISO 14001:2004 utfärdade av
Bureau Veritas Certification

Nyckelord: Bildemontering, Bilskrot