Vallviks Bruk Aktiebolag

Adress: Rönnvägen 17, 820 21 VALLVIK
Tel: 0270 - 62000
Certifieringar: Energiledningssystem Kvalitetssystem Miljöledningssystem

Web:
www.rottneros.com

E-post:
info@rottneros.com

Kontaktperson: Erik Gustafsson
Certifikat: SS-EN ISO 9001:2008, SS-EN ISO 14001:2004, SS627750
utfärdade av SP.

Nyckelord: Papper, Pappersmassa, Pappvaror