Cranab AB

Adress: Karlsgårdsvägen 56, 922 32 VINDELN
Tel: 0933 - 13500
Certifieringar: EMAS Miljöledningssystem

Web:
www.cranab.com

E-post:
cranab@cranab.se

Kvalitets- och miljöansvarig: Jan Kärnestad
Certifikat: SS-EN ISO 14001:2004, EMAS utfärdat av SP.
Verksamhet: Utveckling, produktion och försäljning
av skogskranar och kranspetsutrustning samt
buskröjningsaggregat.